För 10 år sedan genomförde Stiftelsen för Wibelfonden en uppskattad utbildningsdag.
Vi i styrelsen för Wibelfonden är därför väldigt glada att åter kunna bjuda in till ett
helt kostnadsfritt seminarium i Margit Wibels anda.
Det sammanfaller också med att SDF firar 150 år.

SPAF förlägger i år sitt årsmöte med påföljande utbildningsdag i direkt anslutning till Wibeldagen.
Betalande deltagare på SPAFs utbildningsdag välkomnas till en gemensam middag den 25/4.

Ev. frågor beträffande konferensinnehållet besvaras av Agneta Andersson aaan@audika.se
Ev. praktiska frågor kring arrangemangen besvaras av Lena på Konferensexperterna
info@konferensexperterna.se eller telefon: 08-791 72 70, www.teaterskeppet.se

Sista anmälningsdag är 23 februari, begränsat antal platser.

 

Välkomna till innehållsrika dagar på Teaterskeppet vid Skeppsbron
önskar Wibelfonden och SPAF

 

Program
(preliminärt, uppdaterat 6 februari)

Wibeldagen 25 april 2018

9:00-9:30 Kaffe och smörgås samt utställningsbesök

9:30 Välkommen, presentation av Margit Wibels fond samt praktisk information

9:40-10:40 Psykologiska aspekter på röst och tal. Sven-Erik Malmström Psykolog, Lund

10:40-11:00 Kaffe, chokladbit/frukt, samt utställningsbesök

11:00-11:35 Att bära och leva med CI Moa Gärdenfors Doktorand, Stockholms universitet

11:35-12:10 Teckenspråk för nyanlända, teckenspråkets ställning. Henrik Sundqvist Kanslichef, Stockholms Dövas Förening (SDF)

12:15-13:15 Lunch

13:15-14:30 Presentation av forskning om språkutveckling gällande döva barn och barn med hörselnedsättning Carin Roos, Professor i Specialpedagogik Kristianstads högskola

14:30-15:15 Vad är tvåspråkighet och hur kan döva bli tvåspråkiga? Krister Schönström Universitetslektor, Stockholms universitet

15:15-15.45 Persontecken. Ett samhälle med döva. Calle Börstell, Forskare, Stockholms universitet

15:45-16:10 Kaffe och utställningsbesök

16:10-16:30 Stipendiater Gertrud Edkvist

16:30-17:00 Avslutning

18.00 -22:00 Middag för SPAF:s deltagare 26/4

Svenska pedagogiska audiologiska föreningen (SPAF) 26 april 2018

8:30-9:30 SPAF:s Årsmöte

10:00-11:30 Språklig deprivation Nadja Saleh och Sofia Hansdotter, Dövenheten, Region Skåne

11:30-12:10 Exekutiva funktioner och hörselnedsättning. Magnus Lennartsson och Linda Pettersson rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

12:10-13:30 Lunch och utställningsbesök

13:30-14:10 TAKK för språket Luz Solana

14:10-14:40 Teckenspråk som fjärrundervisning Per Markström Teckenspråkslärare Kristinaskolan

14:40-15:00 Fika

15:00-15:40 Pedagogiska konsekvenser av forskning om språkutveckling för döva barn och barn med hörselnedsättning. Carin Roos Professor i Specialpedagogik, Kristianstads högskola

15:40-16:10 Ann-Charlotte Gyllenram SPAF:S Pedagogpristagare 2017

16:10-16:30 Utdelning av 2018 års Pedagogpris

Avslutning

 

Anmälan >

 

Copyright © Konferensexperterna 2019