RESEFÖRSÄKRINGAR

Trygg på resan med rätt försäkring.

Tänk på att se över ditt försäkringsskydd i god tid före avresan för att slippa tråkiga överraskningar om något skulle hända dig eller dina anhöriga under tiden för resan. Fundera på om du reser privat eller i tjänsten eftersom det kan vara skillnad på dina befintliga försäkringar. Reser man privat så kanske inte tjänsteförsäkringen täcker din resa och vice versa.

Konferensexperterna förmedlar Europeiska ERV:s avbeställningsskydd och reseförsäkringar. Hör med oss i samband med din resebokning för aktuella förslag.

Avbeställningsskydd tecknas i samband med bokning av resan. Den skyddar om något oväntat skulle hända före avresan som förhindrar att resan kan genomföras såsom akut sjukdom av resenären eller nära anhörig. Premien kostar 6% av det försäkrade beloppet.

Reseförsäkring tecknas före avresan. Generellt för försäkringarna gäller att man ska vara bosatt i Norden och de ska tecknas i god tid före avresan. Det finns ett flertal försäkringar att välja mellan beroende på specifika behov. Te.x;

Reseförsäkring grupp & konferens
passar bra när man reser på grupp- och konferensresa och kan även användas för medresenärer som betalar privat. En fördel är att man inte behöver ha en hemförsäkring i grunden för att använda den här utan försäkringen i sig ger ett fullgott skydd. Den innefattar bl.a. läke- och resekostnader, reseavbrott, ”kom ikapp resa”, bagageförsening och ansvarsskydd. Minimum 2 personer som bokar.
Premieexempel; 4 dagar inom Europa sek 266 per person.